Broadway Limited BLI4727 HO SW7 Switcher w DCC& Paragon 3, KCS